StrToIntDef

Adam Boduch
StrToIntDef
Moduł: SysUtils
```delphi function StrToIntDef(const S: string; const Default: Integer): Integer; ``` Funkcja służy do konwersji tekstu zapisanego w zmiennej S na liczbę całkowitą - o ile to możliwe:
var
 s: String;
 i: Integer;
begin
 s := '25';
 // tutaj następuje konwersja przy pomocy funkcji
 // zmienna "i" przyjmie wartość 25
 i := StrToIntDef(s, 10);
end;

Zmienna S może również zawierać liczbę zapisaną w postaci szesnastkowej:

var
 s: String;
 i: Integer;
begin
 s := '$A';
 // funkcja również zadziała prawidłowo
 // zmienna "i" otrzyma wartość 10
 i := StrToIntDef(s, 5);

Jeśli zmienna S nie będzie zawierała poprawnie zapisanej liczby, funkcja zwróci wartość przekazaną w parametrze Default:

var
 s: String;
 i: Integer;
begin
 s := 'foo';
 // zmienna "s" zawiera wartość nieliczbową
 // konwersja nie powiedzie się, stąd zmienna "i" otrzyma wartość domyślną równą 0
 i := StrToIntDef(s, 0);

Zobacz też:

0 komentarzy