StrToIntDef

Adam Boduch
StrToIntDef
Moduł: SysUtils
function StrToIntDef(const S: string; const Default: Integer): Integer;

Funkcja służy do konwersji tekstu zapisanego w zmiennej S na liczbę całkowitą - o ile to możliwe:

var
  s: String;
  i: Integer;
begin
  s := '25';
  // tutaj następuje konwersja przy pomocy funkcji
  // zmienna "i" przyjmie wartość 25
  i := StrToIntDef(s, 10);
end;

Zmienna S może również zawierać liczbę zapisaną w postaci szesnastkowej:

var
  s: String;
  i: Integer;
begin
  s := '$A';
  // funkcja również zadziała prawidłowo
  // zmienna "i" otrzyma wartość 10
  i := StrToIntDef(s, 5);

Jeśli zmienna S nie będzie zawierała poprawnie zapisanej liczby, funkcja zwróci wartość przekazaną w parametrze Default:

var
  s: String;
  i: Integer;
begin
  s := 'foo';
  // zmienna "s" zawiera wartość nieliczbową
  // konwersja nie powiedzie się, stąd zmienna "i" otrzyma wartość domyślną równą 0
  i := StrToIntDef(s, 0);

Zobacz też:

0 komentarzy