StrToInt64

Adam Boduch
StrToInt64
Moduł: SysUtils
```delphi function StrToInt64(const S: string): Int64; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] konwertuje wartość typu [[Delphi/String]] do wartości całkowitej typu [[Delphi/Int64]]. Jeżeli konwersja się nie powiedzie, zostanie wykonany wyjątek `EConvertError`.
S := StrToInt64('1034553'); { próba konwersji }

Zobacz też:

0 komentarzy