StrToBool

Deti
StrToBool
Moduł: SysUtils
```delphi function StrToBool(const S: string): Boolean; ``` Funkcja służy do konwersji zmiennej typu [[Delphi/string]] na postać zmiennej typu [[Delphi/Boolean]] według zależności:
  1. Jeśli zmienna S da się przekonwertować na liczbę funkcja zwraca TRUE - chyba, że ta liczba jest równa 0 - wtedy funkcja zwraca FALSE.
  2. Jeśli zmienna S nie da się przekonwertować na liczbę:
  3. funkcja zwraca TRUE jeśli zmienna S jest równa jakiemukolwiek elementowi w tablicy TrueBoolStrs (wielkość liter nie ma znaczenia).
  4. funkcja zwraca FALSE jeśli zmienna S jest równa jakiemukolwiek elementowi w tablicy FalseBoolStrs (wielkość liter nie ma znaczenia).
  5. W innym wypadku występuje wyjątek EConvertError.

Przykład:

var
  s: string;
begin
  s := '34';
  if StrToBool(s) = TRUE then
    ShowMessage('To okienko na pewno sie wyswietli!');
end;

Zobacz też:

0 komentarzy