StrToBool

Deti
StrToBool
Moduł: SysUtils
function StrToBool(const S: string): Boolean;

Funkcja służy do konwersji zmiennej typu String na postać zmiennej typu Boolean według zależności:

  1. Jeśli zmienna S da się przekonwertować na liczbę funkcja zwraca TRUE - chyba, że ta liczba jest równa 0 - wtedy funkcja zwraca FALSE.
  2. Jeśli zmienna S nie da się przekonwertować na liczbę:
    1. funkcja zwraca TRUE jeśli zmienna S jest równa jakiemukolwiek elementowi w tablicy TrueBoolStrs (wielkość liter nie ma znaczenia).
    2. funkcja zwraca FALSE jeśli zmienna S jest równa jakiemukolwiek elementowi w tablicy FalseBoolStrs (wielkość liter nie ma znaczenia).
  3. W innym wypadku występuje wyjątek EConvertError.

Przykład:

var
  s: string;
begin
  s := '34';
  if StrToBool(s) = TRUE then
    ShowMessage('To okienko na pewno sie wyswietli!');
end;

Zobacz też:

0 komentarzy