FalseBoolStrs

Adam Boduch
FalseBoolStrs
Moduł: SysUtils
var FalseBoolStrs: array of String;

Tablica łańcuchów używanych przy konwersji typu Boolean na String. W momencie użycia funkcji BoolToStr (drugi parametr tej funkcji musi mieć wartość True), gdy konwertowaną wartością jest False, funkcja pobiera tekst z pierwszego elementu tablicy.

Oto przykład:

program FooBar;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

begin
 SetLength(TrueBoolStrs, 1);
 SetLength(FalseBoolStrs, 1);

 TrueBoolStrs[0] := 'Prawda';
 FalseBoolStrs[0] := 'Fałsz';

 Writeln(BoolToStr(True, True)); // wyświetli: Prawda
 Writeln(BoolToStr(False, True)); // wyświetli: Fałsz

 Writeln(StrToBool('Prawda')); // wyświetli: TRUE
 Writeln(StrToBool('Fałsz')); // wyświetli: FALSE

 Readln;
end.

Przy operacjach odwrotnych, tj. użycie funkcji StrToBool sprawdzany jest każdy element tablicy - np.:

SetLength(FalseBoolStrs, 2);

FalseBoolStrs[0] := 'Fałsz';
FalseBoolStrs[1] := 'Nieprawda';

Writeln(StrToBool('Fałsz')); // wyświetli: FALSE
Writeln(StrToBool('Nieprawda')); // wyświetli: FALSE

Zobacz też:

0 komentarzy