TrueBoolStrs

Adam Boduch
TrueBoolStrs
Moduł: SysUtils
var TrueBoolStrs: array of String;

Tablica łańcuchów używanych przy konwersji typu Boolean na String. W momencie użycia funkcji BoolToStr (drugi parametr tej funkcji musi mieć wartość True), gdy konwertowaną wartością jest True, funkcja pobiera tekst z pierwszego elementu tablicy.

Oto przykład:

program FooBar;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils;
 
begin
  SetLength(TrueBoolStrs, 1);
  SetLength(FalseBoolStrs, 1);
 
  TrueBoolStrs[0] := 'Prawda';
  FalseBoolStrs[0] := 'Fałsz';
 
  Writeln(BoolToStr(True, True));  // wyświetli: Prawda
  Writeln(BoolToStr(False, True)); // wyświetli: Fałsz
 
  Writeln(StrToBool('Prawda')); // wyświetli: TRUE
  Writeln(StrToBool('Fałsz')); // wyświetli: FALSE
 
  Readln;
end.

Przy operacjach odwrotnych, tj. użycie funkcji StrToBool sprawdzany jest każdy element tablicy - np.:

SetLength(TrueBoolStrs, 2);
 
TrueBoolStrs[0] := 'Prawda';
TrueBoolStrs[1] := 'Prawdomówność';
 
Writeln(StrToBool('Prawda')); // wyświetli: TRUE
Writeln(StrToBool('Prawdomówność')); // wyświetli: TRUE

Zobacz też:

0 komentarzy