BoolToStr

Deti
BoolToStr
Moduł: SysUtils
function BoolToStr(B: Boolean; UseBoolStrs: Boolean = False): string;

Funkcja służy do konwersji zmiennej typu Boolean na postać zmiennej typu String według zależności:

 1. Jeśli zmienna UseBoolStrs jest równa FALSE (domyślnie):
  1. dla B = TRUE funkcja zwraca '-1'
  2. dla B = FALSE funkcja zwraca '0'
 2. Jeśli zmienna UseBoolStrs jest równa TRUE:
  1. dla B = TRUE funkcja zwraca 'TRUE'
  2. dla B = FALSE funkcja zwraca 'FALSE' [#]_
Nie musisz podawać parametru UseBoolStrs aby poprawnie korzystać z funkcji, gdyż jest to parametr domyślny.

Przykład bez używania parametru UseBoolStrs:

var B: Boolean;
begin
 B := True;
 if BoolToStr(b) = '-1' then ShowMessage('To okienko na pewno sie wyswietli!');
end;

Zobacz też:

0 komentarzy