BoolToStr

Deti
BoolToStr
Moduł: SysUtils
```delphi function BoolToStr(B: Boolean; UseBoolStrs: Boolean = False): string; ``` Funkcja służy do konwersji zmiennej typu [[Delphi/Boolean]] na postać zmiennej typu [[Delphi/string]] według zależności:
  1. Jeśli zmienna UseBoolStrs jest równa FALSE (domyślnie):
  2. dla B = TRUE funkcja zwraca '-1'
  3. dla B = FALSE funkcja zwraca '0'
  4. Jeśli zmienna UseBoolStrs jest równa TRUE:
  5. dla B = TRUE funkcja zwraca 'TRUE'
  6. dla B = FALSE funkcja zwraca 'FALSE' [#]_

Nie musisz podawać parametru UseBoolStrs aby poprawnie korzystać z funkcji, gdyż jest to parametr domyślny.
Przykład bez używania parametru UseBoolStrs:

var B: Boolean;
begin
  B := True;
  if BoolToStr(b) = '-1' then ShowMessage('To okienko na pewno sie wyswietli!');
end;

Zobacz też:

0 komentarzy