Css color

Kolor można zadeklarować jako jedną z 16 stałych lub w formacie rgb: #xxyyzz gdzie "xx" to zapisana szesnastkowo składowa czerwona, "yy" zielona a "zz" niebieska (np. #FFFFFF dla białego), można też użyć formy skróconej #xyz. Można też użyć zapisu `rgb(r, g, b)`, w którym stosuje się liczby dziesiętne. CSS3 wprowadza trzy nowe sposoby deklarowania koloru rgb z kanałem alfa, odcień nasycenie jasność, odcień nasycenie jasność z kanałem alfa

0 komentarzy