System

System

W C# bibliotekę standardową stanowi przestrzeń nazw System podzielona na następujące podprzestrzenie nazw:

*Collections - obiekty typu kolekcja, takie jak listy, kolejki i tablice haszujące
*Configuration - obiekty konfiguracyjne i instalacyjne
*Data - klasy wspomagające przeprowadzanie operacji na bazach danych
*Diagnostics - wykrywanie błędów i śledzenie wykonywanego kodu
*Drawing - klasy zapewniające współprace z interfejsem GDI+
*Globalization - globalizacja aplikacji
*IO - Operacje wejścia/wyjścia
*Net - Operacje sieciowe
*Reflection - Przeglądanie typów metadanych oraz dynamiczne wczytywanie i tworzenie obiektów
*Security - współpraca z systemem zabezpieczeń .NET (.NET Security System)
*ServiceProcess - tworzenie usług okienkowych i zarządzanie nimi
*Text - klasy kodowania i konwersji
*Threading - wątki i synchronizacja
*Runtime - współpraca z istniejącym kodem, dostęp zdalny, serializacja
*Web - zapewnia współprace z usługami WWW
*Windows.Forms - pozwala budować graficzne interfejsy użytkownika
*Xml - klasy wspomagające obsługę standardu XML

0 komentarzy