C#

System

System

W C# bibliotekę standardową stanowi przestrzeń nazw System podzielona na następujące podprzestrzenie nazw:

Collections - obiekty typu kolekcja, takie jak listy, kolejki i tablice haszujące
Configuration - obiekty konfiguracyjne i instalacyjne
Data - klasy wspomagające przeprowadzanie operacji na bazach danych
Diagnostics - wykrywanie błędów i śledzenie wykonywanego kodu
Drawing - klasy zapewniające współprace z interfejsem GDI+
Globalization - globalizacja aplikacji
IO - Operacje wejścia/wyjścia
Net - Operacje sieciowe
Reflection - Przeglądanie typów metadanych oraz dynamiczne wczytywanie i tworzenie obiektów
Security - współpraca z systemem zabezpieczeń .NET (.NET Security System)
ServiceProcess - tworzenie usług okienkowych i zarządzanie nimi
Text - klasy kodowania i konwersji
Threading - wątki i synchronizacja
Runtime - współpraca z istniejącym kodem, dostęp zdalny, serializacja
Web - zapewnia współprace z usługami WWW
Windows.Forms - pozwala budować graficzne interfejsy użytkownika
*Xml - klasy wspomagające obsługę standardu XML

C#

0 komentarzy