C#

Readonly

Adam Boduch

readonly - słowo kluczowe języka C#

Modyfikator readonly to tzw. modyfikator dostępu. Pole oznaczone tym modyfikatorem będzie polem tylko do odczytu. Jedynym wyjątkiem jest przypisanie wartości w konstruktorze klasy:

class FooBar
{
    public readonly string Bar = "Hello World";
 
    FooBar()
    {
        Bar = "Hello!";
    }
 
    public void Foo()
    {
        // Błąd!
        Bar = "Test";
    }
}

Modyfikator readonly jest wspaniałą alternatywą pomiędzy zwykłymi polami, a polami stałymi (Const).

Zobacz też:

C#

0 komentarzy