CSS

Position

Artykuł został umieszczony na liście Zalążków artykułów. Jeżeli możesz rozbuduj go!

position - określa położenie (współrzędne) elementu.

Możliwe wartości:

 • static (domyślny - ignoruje deklaracje typu: top, right, bottom, left)
 • absolute (możliwe deklaracje typu: top, right, bottom, left)
 • fixed (możliwe deklaracje typu: top, right, bottom, left; zawsze widoczny, niezależy od scrollbar)
 • relative (pozycjonowanie elementu względem obiektów; możliwe deklaracje typu: top, right, bottom, left;)
  Przykład użycia:
  h1
  {
  position:fixed;
  left:200px;
  bottom:200px;
  }

Polecenia pokrewne

 • brak danych [#]_

  Odpowiednik html

 • brak danych [#]_

  Wersja specyfikacji

 • nieznana [#]_

  Wsparcie przeglądarek

 • brak danych [#]_
  Informacje dla chcących edytować tę stronę:

.. [#] Polecenia CSS podobne do tego, lub w inny sposób z nim związane (np. jeśli często używa się ich razem)
.. [#] Tag lub atrybut HTML, który daje podobny efekt. Jeśli coś takiego nie istnieje, należy napisać "brak".
.. [#] Specyfikacje: CSS 1, CSS 2, CSS 2.1, CSS 3.
.. [#] Jeśli polecenie jest poprawnie obsługiwane przez IE 5.5, Fx 1.0, Operę 7 i inne przeglądarki zbliżone wiekiem do tych wymienionych, można wpisać tu "Wszystkie nowoczesne przeglądarki". W przeciwnym razie należy wymienić od kiedy przeglądarki zaczęły polecenie wspierać. Jeśli jedna z przeglądarek interpretuje polecenie błędnie, należy opisać na czym polega błąd i jak go unikać.

Jeśli znacznik związany jest z określaniem koloru, użyj w nim szablonu { {Template:css_color}}

0 komentarzy