CSS

Position

Artykuł został umieszczony na liście [[Zalazki artykulow|Zalążków artykułów]]. Jeżeli możesz rozbuduj go!

position - określa położenie (współrzędne) elementu.

Możliwe wartości:

  • static (domyślny - ignoruje deklaracje typu: top, right, bottom, left)
  • absolute (możliwe deklaracje typu: top, right, bottom, left)
  • fixed (możliwe deklaracje typu: top, right, bottom, left; zawsze widoczny, niezależy od scrollbar)
  • relative (pozycjonowanie elementu względem obiektów; możliwe deklaracje typu: top, right, bottom, left;)
    Przykład użycia:
h1
{
position:fixed;
left:200px;
bottom:200px;
}

Polecenia pokrewne

* brak danych [#]_

Odpowiednik html

* brak danych [#]_

Wersja specyfikacji

* nieznana [#]_

Wsparcie przeglądarek

* brak danych [#]_ Informacje dla chcących edytować tę stronę:

.. [#] Polecenia CSS podobne do tego, lub w inny sposób z nim związane (np. jeśli często używa się ich razem)
.. [#] Tag lub atrybut HTML, który daje podobny efekt. Jeśli coś takiego nie istnieje, należy napisać "brak".
.. [#] Specyfikacje: CSS 1, CSS 2, CSS 2.1, CSS 3.
.. [#] Jeśli polecenie jest poprawnie obsługiwane przez IE 5.5, Fx 1.0, Operę 7 i inne przeglądarki zbliżone wiekiem do tych wymienionych, można wpisać tu "Wszystkie nowoczesne przeglądarki". W przeciwnym razie należy wymienić od kiedy przeglądarki zaczęły polecenie wspierać. Jeśli jedna z przeglądarek interpretuje polecenie błędnie, należy opisać na czym polega błąd i jak go unikać.

Jeśli znacznik związany jest z określaniem koloru, użyj w nim szablonu { {Template:css_color}}

0 komentarzy