Background-clip

background-clip - ustala czy tło elementu ma być wyświetlane pod obramowaniem.
Możliwe wartości:

  • border - tło wyświetlane jest pod obramowaniem.
  • padding - tło wyświetlane jest tylko wewnątrz elementu.
    Przykład użycia:
div {
    background-color: red;
    border: 10px dashed blue; 
    background-clip: padding
}

Polecenia pokrewne

* [[css/background]] * [[css/border]]

Odpowiednik html

* brak

Wersja specyfikacji

* CSS3
To polecenie jest częścią szkicu CSS3. Jego działanie może ulec zmianie razem z gotową specyfikacją nowego standardu.

Wsparcie przeglądarek

* Mozilla i Webkit wspierają polecenie testowo: ```css -moz-background-clip -webkit-background-clip ```
CSS

0 komentarzy