Drzewa BST

czarownik

Ogólnie pomysł drzew jest bardzo prosty: Mając jeden element główny (zwany węzłęm głównym), tworzymy jego "dzieci", które są połączone z węzłem głównym z lewej i prawej strony (tzw. dziec - z lewej dziecko o mniejszej wartości a z prawej o większej). Każde dziecko może posiadać kolejną dwójkę dzieci (lewe i prawe). Węzeł główny (jak i dzieci) to nic innego jak rekordy w pamięci, skłądające się takich pól jak: dane różnych typów, oraz zmiennych typu takiego jak drzewko (lewy i prawy potomek). Jest to prosty przykład, jak korzystać z takich struktur danych jak drzewa BST. Poniżej zamieszczam kod:

uses
 SysUtils;
type
 TDana = integer; // deklaracja jakiejś danej
 Drzewo = ^TDrzewo; // typ wskazujący na drzewko bo przecież musimy pamiętac jego potomków...
 TDrzewo = record  // drzewko
  etykieta: TDana; // to jest nasza dana, może być ich oczywiście więcej 
  lewy, prawy: Drzewo; // potomkowie
 end;

var
 i, a, n: integer;
 dana: TDana;
 drzewko: Drzewo;

// procedura wstawiania
procedure Wstaw(var W : Drzewo; Co : TDana);
begin
 if W = nil then
 begin
  new(W);
  if W = nil then
   exit;
  W^.lewy:=nil;
  W^.prawy:=nil;
  W^.etykieta:=Co;
 end
 else
 if W^.etykieta > Co then
  Wstaw(W^.lewy,Co)
 else
 if W^.etykieta < Co then
  Wstaw(W^.prawy,Co);
end;

// procedura usuwania
procedure Usun(var W : Drzewo; Co : TDana);
var
 T,X,Y,Z: Drzewo; {X?rodzic, Y-usuwany, Z-dziecko}
begin
 X:=nil;
 Y:=W;
 while Y<>nil do
 begin
 if Y^.etykieta = Co then
  break
 else
 begin
  X:=Y;
  if Y^.etykieta > Co then
   Y:=Y^.lewy
  else
   Y:=Y^.prawy;
 end;
 end;
 if Y<>nil then
  if (Y^.lewy= nil) or (Y^.prawy=nil) then
  begin
   if (Y^.lewy = nil) and (Y^.prawy = nil) then
    Z:=nil
   else
    if (Y^.lewy =nil) then
     Z:=Y^.prawy
    else
     Z:=Y^.lewy;
   if X=nil then
    W:=Z
   else
    if Y=X^.lewy then
     X^.lewy:=Z
    else
     X^.prawy:=Z;
   dispose(Y);
  end
  else
  begin
   Z:=Y^.prawy;
   if Z^.lewy=nil then
    Y^.prawy:= Z^.prawy
   else
   begin
    repeat
     T:=Z;
     Z:=Z^.lewy;
    until
     Z^.lewy=NIL;
    T^.lewy:=Z^.prawy;
   end;
   Y^.etykieta:= Z^.etykieta;
   dispose(Z);
  end;
end;

{ 
 procedura wyświetlania. tutaj użyłem metody Inorder (lewe dziecko, dana, prawe dziecko).
 ale są jeszcze dwie: Postorder (lewe dziecko, prawe dziecko, dana) i 
 Preorder (dana, lewe dziecko i prawe dziecko).
}
procedure drukuj(W : Drzewo);
begin
 if W <> nil then
 begin
  drukuj(W^.Lewy);
  Writeln(W^.Etykieta);
  drukuj(W^.Prawy);
 end;
end;

// procedura szukania - zwykłe przejście przed drzewo
procedure szukaj(W : Drzewo; dana: tdana);
begin
 if W <> nil then
 begin
  szukaj(W^.Lewy, dana);
  if W^.etykieta = dana then
  begin
   Writeln('znaleziona: ', W^.etykieta);
   Exit;
  end;
  szukaj(W^.Prawy, dana);
 end;
end;

// program główny - wywołanie tego co napisałem wyżej...
begin
 Writeln('Podaj liczbe wartosci');
 Readln(a);
 Writeln('Podaj ', a, ' liczb');
 for i:= 1 to a do
 begin
  Readln(n);
  Wstaw(drzewko, n);
 end;
 writeln;
 Writeln('zawartosc drzewa:');
 drukuj(drzewko);
 Writeln;
 Writeln('podaj szukana wartosc:');
 Readln(a);
 szukaj(Drzewko, a);
 Writeln;
 Writeln('podaj wartosc do usuniecia');
 readln(a);
 usun(drzewko, a);
 writeln;
 drukuj(Drzewko);
 Readln;
end.

A oto implementacja drzewa BST w języku C. Algorytm wstawiania jest rekurencyjny. Przykład pochodzi z witryny: http://programmuj.blogspot.co[...]acja-drzewa-bstbinarnego.html

  #include <stdlib.h>
  #include <stdio.h>
  #include <string.h>

  struct node{
  int key;
  struct node *lewy;
  struct node *prawy;
  }*korzen=NULL;

  void push(struct node *&korzen,int x)
  {
     if(korzen==NULL)
     {
      korzen=(struct node*)malloc(sizeof(struct node));
      korzen->lewy=NULL;
      korzen->prawy=NULL;
      korzen->key=x;
      return;
      }else
      {
        if(x<korzen->key)
        push(korzen->lewy,x);
        else push(korzen->prawy,x);
        }
  }

  void showrek(struct node *korzen) //lewe poddrzewo, prawe,rekurencyjnie
  {

  if(korzen)
  {

       showrek(korzen->lewy);
       printf("%d ",korzen->key);
       showrek(korzen->prawy);
  }    
  }

  int main()
  {
    int n,i,x;
    printf("Ile elementow dodad do drzewa??\n");
    scanf("%d",&n);
    for(i=0;i<n;i++)
    {
     scanf("%d",&x);
     push(korzen,x);
     }
    showrek(korzen);
  system("PAUSE");

  }

No i to byłoby na tyle. Sądze, że nikt nie powinien mieć problemu ze zrozumieniem tego. Wspomnę jeszcze (dla tych co nie wiedzą), że mamy jeszcze inne drzewka - drzewa AVL (znane jako drzewa "wyważone"), drzewa 2-3-4 i drzewa czerwono - czarne - ale o tym może w następnym artykule.

4 komentarzy

Dobry artykuł. Przypomniał mi o egzaminie z programowania, na którym to na pierwszym terminie dostaliśmy program oparty o drzewa... o zgrozo... nikt tego nie umiał, ale jakoś niektórzy zdali ;)

tak... ja tez mialem na studiach drzewa... ale nie pisalm egzaminu :) piwo dla tego ktory wymyslil przepis z laboratoriow na egzamin dla piatkowiczow :)

witam potrzebuje kodu do drzewa AVL. Mój @ to [email protected]
dzieki pozdrawiam

Ta procedura szukania jest mało przydatna lepiej jak by zwracała wskaźnik na element drzewa:)