WinAPI

SetLastError

  • 2008-08-19 12:23
  • 0 komentarzy
  • 363 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
//C
void SetLastError(
  DWORD dwErrCode
);

//Delphi
procedure SetLastError(dwErrCode: DWORD);


Funkcja SetLastError ustawia numer ostatniego błędu dla wywołującego wątku.

Parametry
dwErrCode
Numer ostatniego błędu dla wątku

Wartość zwracana
Funkcja nie zwraca żadnej wartości.

Uwagi
Kody błędów to 32-bitowe liczby. Bit 29 jest zarezerwowany dla kodów błędów zdefiniowanych przez aplikacje - żaden systemowy kod błędu nie ma tego bitu ustawionego.

Ta funkcja jest przeznaczona głównie dla dynamicznie ładowanych bibliotek (DLL) - umożliwia bibliotece poinformowanie aplikacji o błędzie.

Aplikacja może uzyskać numer ostatniego błędu wywołując funkcję GetLastError.

Numer ostatniego błędu jest przechowywany osobno dla każdego wątku.

Zobacz też: