WinAPI

IsZoomed

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 682 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
// C
BOOL IsZoomed(
  HWND hWnd
);

// Delphi
function IsZoomed(hWnd : HWND): boolean; stdcall;


Funkcja IsZoomed sprawdza, czy okno o podanym uchwycie jest zmaksymalizowane.

Parametry:
hWnd
Uchwyt okna do sprawdzenia.

Zwracana wartość
Jeśli parametr hWnd zawierał uchwyt zmaksymalizowanego okna, zwracana jest niezerowa wartość (true), w przeciwnym wypadku zwrócone zostaje zero (false).


Zobacz też: