WinAPI

IsIconic

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 658 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
// C
BOOL IsIconic(
  HWND hWnd
);

// Delphi
function IsIconic(hWnd : HWND): boolean; stdcall;


Funkcja IsIconic sprawdza, czy okno o podanym uchwycie jest zminimalizowane.

Parametry:
hWnd
Uchwyt okna do sprawdzenia.

Zwracana wartość
Jeśli parametr hWnd zawierał uchwyt zminimalizowanego okna, zwracana jest niezerowa wartość (true), w przeciwnym wypadku zwrócone zostaje zero (false).


Zobacz też: