Programowanie w języku Pascal » FAQ

Jak odgrywać dźwięk według systemu równomiernie temperowanego

 • 2007-05-04 20:46
 • 1 komentarz
 • 690 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Aby wygenerować nuty, które jakoś brzmią, należy określić częstotliwość dźwięku w systemie równomiernie temperowanym. Przedstawiony poniżej kod ma za zadanie tego dokonać.

unit Sounds;
interface
uses Crt;
 
const N_C = 10000;
    N_Cis= 10595;
    N_D = 11225;
    N_Dis= 11892;
    N_E = 12599;
    N_F = 13348;
    N_Fis= 14142;
    N_G = 14983;
    N_Gis= 15874;
    N_A = 16818;
    N_B = 17818;
    N_H = 18878;
procedure TCSound (Note:Word; Oct:Byte);
 
implementation
 
procedure TCSound (Note:Word; Oct:Byte);
var OutNote:Single;
begin
 OutNote := Oct*(261*(Note / 10000));
 Sound (Round (OutNote));
end;
 
end.


Kod sprawdziłem i działa. Czasem się przydaje.

1 komentarz

_0x666_ 2007-05-05 23:32

Tak chyba prościej:

16.35*pow(1.0594630943593,semitone);

dla:
semitone=0 ---> częstotliwość dźwięku C0
semitone=12 ---> częstotliwość dźwięku C1
semitone=24 ---> częstotliwość dźwięku C2
itd.