Programowanie w języku PHP » FAQ

Jak wyświetlić czas w jakim została wygenerowana strona

Należy skorzystać z funkcji microtime(), która zwraca string
w formacie 'msek sek', gdzie 'sek' to ilość sekund liczona od
1 stycznia 1970 roku, a 'msek' to część tej liczby po przecinku.

Gdzieś na samym początku naszego dokumentu wstawiamy taki kod:


  function pobierz_microczas() {
      list($msek, $sek) = explode(" ", microtime());
      return ((float)$msek + (float)$sek);
  }

  $czas_poczatku = pobierz_microczas();


... a następnie pod koniec dokumentu:


  $czas_konca = pobierz_microczas();

  $czas_trwania = round($czas_konca - $czas_poczatku, 2);

  //drugi parametr funkcji round() powoduje zaokrąglenie wyniku
  //do dwóch miejsc po przecinku

  echo 'Strona wygenerowana w '.$czas_trwania.' sek.';


i to by było na tyle...

4 komentarze

lankusiek 2015-11-13 12:43

$time_start = microtime(true);
// ....
$time_end = microtime(true);
$time = round($time_end - $time_start, 3);
echo "strona wygenerowana w ".$time." sek";

damianromek 2007-12-18 12:48

"Potęga  prostoty,  czyli  ..."  :)

Mnich TT 2005-09-24 18:03

genialne w prostocie :P