Programowanie w języku PHP » FAQ

Jak sprawdzić poprawność adresu e-mail

 • 2006-05-07 18:56
 • 3 komentarze
 • 1700 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Można to zrobić przy pomocy poniższej funkcji.

function sprawdz_email($email) 
{ 
  $email = strtolower($email); 
  return ereg("^[a-z0-9_\\.-]+@([a-z0-9_-]+\\.)+[a-z]{2,}$", $email);
} 


Przykład:

$email = "[email protected]";
if(sprawdz_email($email)) 
  echo "e-mail: poprawny"; 
else 
  echo "e-mail: niepoprawny";


Opis zastosowanych w funkcji ereg() wyrażeń regularnych możesz znaleźć w tym artykule

3 komentarze

Coldpeer 2006-03-17 23:19

zizok: to jest gotowiec... :/

wallie 2005-07-09 18:15

Eee...a ja napisałem cos innego :P

<?php
function verifyEmail($email) {
    $wholeexp = \'/^(.+?)@(([a-z0-9\\.-]+?)\\.[a-z]{2,5})$/i\';
    $userexp = \"/^[a-z0-9\\~\\!\\#\\$\\%\\&\\(\\)\\-\\_\\+\\=\\[\\]\\;\\:\\\'\\\"\\,\\.\\/]+$/i\";
    if (preg_match($wholeexp, $email, $regs)) {
        $username = $regs[1];
        $host = $regs[2];
        if (checkdnsrr($host, MX)) {
            if (preg_match($userexp, $username)) {
                return true;
            } else {
                return false;
            }
        } else {
            return false;
        }
    } else {
        return false;
    }
}
?>

ziziok 2003-04-21 21:38

Jak na mnie to trochę skomplikowane... Może by tak jakiś gotowiec??