Okna

OpenIcon

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 621 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
// C
BOOL OpenIcon(
  HWND hWnd
);

// Delphi
function OpenIcon(hWnd : HWND): boolean; stdcall;


Funkcja OpenIcon przywraca poprzedni rozmiar i pozycję okna i aktywuje je.

Parametry:
hWnd
Uchwyt okna, na którym ma być przeprowadzona operacja.

Zwracana wartość
Jeśli funkcja się powiedzie, zwraca wartość różną od zera (True).

{{Template:NULLGetLastError|0 (False)}}

Uwagi
    OpenIcon wysyła komunikat WM_QUERYOPEN do okna o podanym uchwycie.

Zobacz też: