Inżynieria oprogramowania

 • 2007-10-30 14:59
 • 0 komentarzy
 • 4209 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Inżynieria oprogramowania to dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej.

Inżynieria oprogramowania rozwinęła szereg języków wspomagających proces tworzenia oprogramowania. Obecnie popularność zyskały języki wspierające programowanie obiektowe - najważniejszym z nich jest UML.

W inżynierii oprogramowania proces produkcji oprogramowania dzieli się na pewne fazy, typowy podział to:
 1. specyfikacja - na tym etapie następuje określenie i ustalenie wymagań, które musi spełniać oprogramowanie
 2. projektowanie - ustalenie ogólnej architektury systemu, wymagań dla poszczególnych jego składowych
 3. implementacja - realizacja ustalonej architektury poprzez implementację składowych (modułów) i połączeń między nimi.
 4. integracja - zintegrowanie poszczególnych składowych w jeden system, testowanie całego systemu
 5. ewolucja - uruchomienie systemu, usuwanie wykrytych podczas jego używania błędów, rozszerzanie systemu
Źródło: Wikipedia

Zapraszamy na forum dyskusyjne poświęcone inżynierii oprogramowania.
 1. Kafelki
 2. Lista

Jaki język programowania wybrać

Wstrzykiwanie zależności

Odwrócenie sterowania

Ciągła integracja

Metodyki programowania

Jak kończyć projekty

Enkapsulacja

Architektura warstwowa

Wycena projektów

Wstęp do programowania funkcyjnego

Promocja oprogramowania

Szablon umowy autorskiej

Sporządzanie umowy autorskiej