Łańcuchy » Operacje

SoundEx

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 253 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
SoundEx
Moduł: StrUtils

function SoundEx(const AText: string; ALength: TSoundExLength  = 4): string;

Funkcja przekształca łańcuch zapisany w parametrze AText do postaci fonetycznej. Drugi parametr określa max. ilość kodów SoundEx używaną do generowania ciągu - np.:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  StrUtils;
 
var
  S : String;
begin
  S := SoundEx('Beach', 10);
 
  Writeln(S);
  Readln;
end.


Taki kod spowoduje wyświetlenie na ekranie: B200000000.

Zobacz też: