Programowanie w języku Delphi

SoundExCompare

  • 2010-10-31 18:27
  • 1 komentarz
  • 1040 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
SoundExCompare
Moduł: StrUtils

function SoundExCompare(const AText, AOther: string; ALength: TSoundExLength = 4): Integer;

Funkcja sprawdza czy wartości podane w parametrach AText voraz AOther są podobne. Wykorzystuje przy tym algorytm SoundEx, który przekształca ciągi na postać fonetyczną. Działanie tej funkcji jest bardzo podobne do działania funkcji SoundExSimilar, z tą różnicą iż SoundExCompare zwraca rezultat w postaci liczby całkowitej Integer.

Wartość zero, oznacza, że dwa łańcuchy brzmią identycznie. Wartość mniejsza od zera, oznacza, że wartość reprezentowana przez AText jest mniejsza od tej reprezentowanej w AOther (wartość większa od zera oznacza, że AText > AOther). Przykład:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  StrUtils;
 
var
  I : Integer;
begin
  I := SoundExCompare('Beach', 'Beech', 10);
 
  Writeln(I);
  Readln;
end.


Zobacz też:

1 komentarz

Coldpeer 2006-06-23 22:28

W tych funkcjach przez to "Sound" kojarzą mi się one z operacjami dźwiękowymi :D