Łańcuchy » Operacje

MidStr

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 494 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
MidStr
Moduł: StrUtils

function MidStr(const AText: AnsiString; const AStart, ACount: Integer): AnsiString; overload;
function MidStr(const AText: WideString; const AStart, ACount: Integer): WideString; overload;

Funkcja kopiuje część łańcucha określonego w parametrze AText. Parametr AStart określa numer znaku, od którego rozpocznie się kopiowanie; ACount - ilość skopiowanych znaków. Poniższy przykład spowoduje wyświetlenie na konsoli tekstu World:

S := MidStr('Hello World', 7, 5);
Writeln(S);


Jeżeli AStart jest większe niż długość łańcucha S - funkcja zwróci pusty łańcuch. Jeżeli ACount jest większe niż długość łańcucha - funkcja zwróci łańcuch rozpoczynający się od pozycji AStart do końca łańcucha S.

Zobacz  też: