Programowanie w języku Delphi

AnsiMidStr

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 1157 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
AnsiMidStr
Moduł: StrUtils

function AnsiMidStr(const AText: AnsiString; const AStart, ACount: Integer): AnsiString;

Funkcja kopiuje część łańcucha określonego w parametrze AText. Parametr AStart określa numer znaku, od którego rozpocznie się kopiowanie; ACount - ilość skopiowanych znaków. Poniższy przykład spowoduje wyświetlenie na konsoli tekstu World:

S := AnsiMidStr('Hello World', 7, 5);
Writeln(S);


Jeżeli AStart jest większe niż długość łańcucha S - funkcja zwróci pusty łańcuch. Jeżeli ACount jest większe niż długość łańcucha - funkcja zwróci łańcuch rozpoczynający się od pozycji AStart do końca łańcucha S.

Zobacz  też: