Programowanie w języku Delphi

Today

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 938 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Today
Moduł: DateUtils

function Today(): TDateTime;

Funkcja Today służy do zwrócenia TDateTime, w którym reprezentowany jest dzień bieżący. Aby skorzystać z tej funkcji dodaj do Uses DateUtils.

Przykładowe użycie funkcji:

Caption:= FormatDateTime('dd.mm.yyyy', Today);


Po wykonaniu powyższego kodu otrzymamy w Caption dzisiejszą datę.

Zobacz też: