Programowanie w języku Delphi

StuffString

  • 2010-10-31 18:27
  • 1 komentarz
  • 1093 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
StuffString
Moduł: StrUtils

function StuffString(const AText: string; AStart, ALength: Cardinal; const ASubText: string): string;

Funkcja wstawia w określone miejsce łańcucha nowy tekst zamieniając już istniejący. Parametr AText określa łańcuch na którym będą dokonywane operacje. AStart określa pozycję łańcucha, w którą zostanie wstawiony nowy tekst lub pozycję od której funkcja rozpocznie zastępowanie już istniejącej frazy. ALength określa długość łańcucha, który zostanie zamieniony. Jeżeli wartość tego parametru to 0 - żaden tekst nie zostanie zastąpiony, a jedynie w określone miejsce zostanie wstawiony tekst z łańcucha określonego w ASubText. Spójrz na poniższy przykład:

S := StuffString('Hello my darling!', 7, 11, 'asshole');
 
Write(S);


W wyniku działania takiego kodu, wartość zmiennej S to: Hello asshole.

Zobacz też:

1 komentarz

brodny 2006-01-29 17:21

Ładny przykład ;P