Programowanie w języku Delphi

StringReplace

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 10415 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
StringReplace
Moduł: SysUtils

function StringReplace(const S, OldPattern, NewPattern: string; Flags: TReplaceFlags): string;

Funkcja służy do zamiany tekstu określonego w parametrze S z OldPatterns na NewPatterns. W parametrze Flags mogą być umieszczone dodatkowe flagi określejące zamiane. Spójrz na przykładowy listing:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses Dialogs, SysUtils;
 
var
 S : String;
 NewStr, OldStr : String;
begin
 S := 'To jest test, a skoro to jest test to i może być słowo test?';
 OldStr := 'test';
 NewStr := 'łańcuch';
 S := StringReplace(S, OldStr, NewStr, []);
 
 Writeln(S);
 Readln;
end.


Po uruchomieniu programu, funkcja zamieni jedynie pierwsze wystąpienie słowa test w łańcuchu S. W parametrze Flags który wskazuje na typ TReplaceFlags należy ustawić flagę rfReplaceAll:

S := StringReplace(S, OldStr, NewStr, [rfReplaceAll]);


Zobacz też: