Programowanie w języku Delphi

Sqrt

  • 2011-05-07 08:59
  • 2 komentarze
  • 2235 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Sqrt
Moduł: System

function Sqrt(X: Extended): Extended;

Funkcja Sqrt zwraca pierwiastek kwadratowy liczby X.

Przykład:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  Liczba, Pierwiastek: Extended;
begin
  Liczba := 2006;
  Pierwiastek := Sqrt(Liczba);
  ShowMessageFmt('Pierwiastek z liczby %f = %2.10f',[Liczba, Pierwiastek]);
end;


po naciśnięciu tego buttona pojawi się komunikat o treści: Pierwiastek z liczby 2006.00 = 44.7883913531

Zobacz też:

2 komentarze

Adam Boduch 2006-01-15 11:52

Czytaj dzial "Pomoc", a w szczegolnosci tekst "Zasady redagowania artykulow"!

Ktos 2006-01-14 20:33

Pierwiastek kwadratowy oczywiście.