Programowanie w języku Delphi

Sqr

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 2024 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Sqr
Moduł: System

function Sqr(X: Extended): Extended;
function Sqr(X: Integer): Integer;


Funkcja Sqr podnosi liczbę określoną w parametrze X, do kwadratu (do drugiej potęgi).

Przykład:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  Liczba, Potega: Extended;
begin
  Liczba := 5;
  Potega := Sqr(Liczba);
  ShowMessageFmt('Liczba %d podniesiona do kwadratu = %d',[Liczba, Potega]);
end;


po naciśnięciu tego buttona pojawi się komunikat o treści:
Liczba 5 podniesiona do kwadratu = 25


Zobacz też: