Programowanie w języku Delphi

RGB

  • 2010-09-18 10:18
  • 0 komentarzy
  • 594 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
RGB
Moduł: Windows

function RGB(r,g,b:Byte) : TColor;

Funkcja RGB zwraca kolor, powstały z trzech kolorów składowych: r - czerwonego, g - zielonego i b - niebieskiego.

Przykład użycia:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var a: TColor; // a: Integer;
begin
  a := RGB(255,0,0); // Zmienna "a" będzie kolorem czerwoym
  a := RGB(0,255,0); // Zmienna "a" będzie kolorem zielonym
  a := RGB(0,0,255); // Zmienna "a" będzie kolorem niebieskim
end;