Programowanie w języku Delphi

ProcessPath

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 652 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
ProcessPath
Moduł: FileCtrl

procedure ProcessPath (const EditText: string; var Drive: Char; var DirPart: string; var FilePart: string);

Na podstawie parametru EditText, funkcja rozdziela informacje o ścieżce i zapisuje je do parametrów, kolejno:
 • Drive - litera dysku;
 • DirPart - ścieżka do pliku;
 • FilePath - nazwa pliku.
Przykładowa aplikacja:

program Foo;
 
uses
 Dialogs, FileCtrl;
 
var
 S : String;
 Drive : Char;
 Path, FileName : String;
begin
 if PromptForFileName(S) then
 begin
   ProcessPath(S, Drive, Path, FileName);
 
   ShowMessage('Drive: ' + Drive + #13 +
         'Path: ' + Path + #13 +
         'FileName: ' + FileName
         );
 end;
end.


Po uruchomieniu programu, użytkownik zostanie poproszony o wskazanie pliku. Następnie na podstawie ścieżki, okno ShowMessage wyświetli informacje o wskazanym pliku.

Parametry Drive, DirPart oraz FilePart są zwracane przez referencję

Zobacz też: