Programowanie w języku Delphi

ParamStr

 • 2010-10-31 18:27
 • 4 komentarze
 • 2824 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
ParamStr
Moduł: System

function ParamStr(Index: Integer);

Funkcja ParamStr zwraca parametry programu. Index to numer parametru, czyli ciągu znaków oddzielonego spacją. Jeżeli uruchomimy program TEST.EXE w taki sposób:

TEST.EXE parametr1 parametr2 parametr 3

To aby uzyskać 3 należy podać Index=3, zaś aby uzyskać parametr1 należy Index=1

Index=0 to specjalny argument, wtedy funkcja zwraca ścieżkę i nazwę programu.

Przykład:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
procedure Help;
begin
 Writeln('Pomoc programu');
end;
 
procedure About;
begin
 Writeln('O programie...');
end;
 
var
 i : Integer;
begin
 for I := 1 to ParamCount do
 begin
  if ParamStr(i) = 'help' then
   Help;
  if ParamStr(i) = 'about' then
   About;
 end;
end.


Zobacz też:

4 komentarze

Ball_Shem 2009-04-05 12:01

Należy dodać, że jeżeli program zostaje uruchamiany ze skrótu, który nie zawiera wypełnionego pola "Rozpocznij w:" to ParamStr(0) przyjmuje ścieżkę uruchomienia programu (ścieżkę do skrótu)

Czarny_Iwan 2008-03-20 17:04

O thx, przydało się :-)

Oleksy_Adam 2006-08-07 20:07

Dodaj to samo w języku C\C++

argc -> ParamCount
argv[] -> ParamStr

Cubix 2006-03-04 21:18

Dopisz że przy podawaniu ścieżki ze spacjami jako parametr podzieli się na kilka w miejscu gdzie jest spacja, żeby tego uniknąc trzeba program odpalać np.
TEST.EXE "parametr"