Programowanie w języku Delphi

PDateTime

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 783 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
PDateTime - typ wskaźnikowy języka Delphi

PDateTime wskazuje na wartość typu TDateTime:

type PDateTime = ^TDateTime;


Korzystając z procedur Inc oraz Dec możesz manewrować po blokach wartości typu TDateTime:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils, DateUtils;
 
var
 P : PDateTime;
begin
 GetMem(P, SizeOf(TDateTime) * 2);
 
 P^ := Yesterday;
 Inc(P);
 P^ := Tomorrow;
 
 Dec(P);
 
 Writeln(DateToStr(P^));
 Inc(P);
 Writeln(DateToStr(P^));
 
 Readln;
end.

Zobacz też: