Programowanie w języku Delphi » .NET

Identyfikatory

Identyfikator jest nowym elementem wprowadzonym w Delphi 8. Ze strony Delphi jest to symbol &, który nie może zostać wykorzystany samodzielnie ? nie jest więc operatorem Delphi lecz kluczowym znakiem CLR.

Najczęstszym zastosowaniem tego identyfikatora jest poprzedzenie słowa kluczowego zarezerwowanego dla danego języka ? np.:

var
  MyType : System.Type;


Powyższy kod zostanie wykonany prawidłowo ? zadeklarowano zmienną MyType wskazującą na klasę System.Type. Istnieje możliwość usunięcia pierwszego członu i pozostawienia samej nazwy klasy:

var
  MyType : Type;


Taki zapis nie zostanie przyjęty przez kompilator, gdyż słowo kluczowe type stosuje się w celu nadania nowego typu. Należy wówczas poprzedzić słowo type znakiem &:

var 
  MyType : &Type;


Zobacz też: