Identyfikatory

Adam Boduch

Identyfikator jest nowym elementem wprowadzonym w Delphi 8. Ze strony Delphi jest to symbol &, który nie może zostać wykorzystany samodzielnie ? nie jest więc operatorem Delphi lecz kluczowym znakiem CLR.

Najczęstszym zastosowaniem tego identyfikatora jest poprzedzenie słowa kluczowego zarezerwowanego dla danego języka ? np.:

var
  MyType : System.Type;

Powyższy kod zostanie wykonany prawidłowo ? zadeklarowano zmienną MyType wskazującą na klasę System.Type. Istnieje możliwość usunięcia pierwszego członu i pozostawienia samej nazwy klasy:

var
  MyType : Type;

Taki zapis nie zostanie przyjęty przez kompilator, gdyż słowo kluczowe Type stosuje się w celu nadania nowego typu. Należy wówczas poprzedzić słowo type znakiem &:

var 
  MyType : &Type;

Zobacz też:

0 komentarzy