Moduły » System

AssignFile

AssignFile
Moduł: System

procedure AssignFile(var F; FileName: string);

Procedura kojarzy plik określony w parametrze F z plikiem, którego ścieżke wskazuje parametr FileName.

Przed rzeczywistym otwarciem pliku przy pomocy procedur Reset, ReWrite lub Append należy skojarzyć zmienną plikową (typu File, TextFile lub plików typowanych) z ścieżką dostępu do plików. Następne operacje dokonywane na pliku będą wymagały podania właśnie zmiennej, określonej w parametrze F.  

Przykład utworzenia pliku tekstowego:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
 TF : TextFile;
begin
 AssignFile(TF, 'C:\Foo.txt');
 try
  ReWrite(TF);
  Writeln('Hello World!');
 finally
  CloseFile(TF);
 end;
end.


W miejsce procedury AssignFile można użyć Assign lecz nie jest to zalecane. Procedura Assign została zachowana w Delphi ze względów kompatybilności

Zobacz też:

3 komentarze

tomix 2008-07-14 18:19

przy funkcji WriteLn musi być podany jako pierwszy parametr ze skojarzonym plikiem


WriteLn(TF, 'HelloWorld');

Caesar 2008-06-15 23:32

efekt działania AssignFile i CloseFile nie jest widoczny na ekranie, jeśli o to chodzi...

Re_ne 2008-02-25 22:27

U mnie działa tylko tak:
...
 ReWrite(TF);
 Writeln(TF,'Hello World');
...