Moduły » StdConvs

CelsiusToFahrenheit

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 507 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
CelsiusToFahrenheit
Moduł: StdConvs

function CelsiusToFahrenheit(const AValue: Double): Double;

Funkcja przelicza wartość temperatury celsjusza z fahrenheita. Parametrem musi być wartość typu Double odpowiadająca temperaturze:

uses StdConvs;
 
procedure TForm1.MyButtonClick(Sender: TObject);
var
 I : Integer;
begin
 for I := 0 to 40 do
 begin
  memTemp.Lines.Add(IntToStr(I) + ' stopni celsjusza to ' +
   FloatToStr(CelsiusToFahrenheit(I)) + ' stopni fahrenheita');
 end;
end;


Zobacz też:

1 komentarz

Coldpeer 2006-03-02 13:18

O, nawet nie wiedziałem, że taka funkcja istnieje :)