Moduły » DateUtils

IsValidTime

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 563 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
IsValidTime
Moduł: DateUtils

function IsValidTime(const AHour, AMinute, ASecond, AMilliSecond: Word): Boolean;

Funkcja sprawdza czy wartości określające godzinę, minutę, sekundy, milisekundy są prawidłowe (tworzą prawidłowy czas). AHour musi być liczbą z przedziału 0-24 (jeżel AHour = 24, wartości pozostałych parametrów muszą być równe zero); AMinute oraz ASecond - liczbą z przedziału 0-59, natomiast AMilliSecond - liczbą z przedziału 0-999.

Przykład działania:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 DateUtils;
 
begin
 // wyświetli FALSE
 Writeln(
  IsValidTime(24, 0, 0, 100)
 );
 Readln;
end.


Zobacz też: