Programowanie w języku Delphi

HoursPerDay

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 702 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
HoursPerDay
Moduł: SysUtils

const
 HoursPerDay = 24;

Stała przechowuje wartość określającą ilość godzin w ciągu doby.

Stała, podobnie jak pozostałe związane z datą i czasem zadeklarowane są w module SysUtils:

program DateTimeConst;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils;
 
begin
 Writeln('Godzin na dzień: ', HoursPerDay);
 Writeln('Minut na godzinę: ', MinsPerHour);
 Writeln('Sekund na minutę: ', SecsPerMin);
 Writeln('Milisekund na sekundę: ', MSecsPerSec );
 Writeln('Minut na dzień: ', MinsPerDay);
 Writeln('Sekund na dzień: ', SecsPerDay);
 Writeln('Milisekund na dzień: ', MSecsPerDay);
 
 Readln;
end.Zobacz też: