Programowanie w języku Delphi » FAQ

6 komentarzy

siekierzyński 2007-05-29 13:28

No dobrze, a jak chce pobrać kolory z 4 rogów i środka ekranu, i żeby kolor pola "Edit" ustawiał się na podst. tych kolorów?

Piotrekdp 2007-05-07 16:40

Pozyskanie Kanałów R,G,B

function ColorToTriple(Color:TColor):TRGBTriple;
begin
Result.rgbtRed := (Color and $0000FF);  // pozyskanie kanałów rgb
Result.rgbtGreen := (Color and $00FF00) shr 8;
Result.rgbtBlue := (Color and $FF0000) shr 16;
end ;

wotek 2004-02-06 09:27

Ogonki już są. Nie było ich, bo macMSIE nie pozwala pisać polskimi literami :-(

Bełdzio 2004-02-05 12:05

Nie ma to jak polskie literki