Programowanie w języku Delphi

EndOfTheDay

 • 2012-09-07 00:09
 • 0 komentarzy
 • 679 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
EndOfTheDay
Moduł: DateUtils

function EndOfTheDay(const AValue: TDateTime): TDateTime;

Funkcja zwraca wartość TDateTime która reprezentuje ostatnią milisekundę dnia. Funkcja zwraca ostatni moment danego  dnia określonego w parametrze AValue:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils, DateUtils;
 
var
 Date: TDateTime;
 
begin
 
 
 //Format daty z milisekundami
 LongTimeFormat := 'hh:mm:ss.zzz';
 
 
 Date:= EndOfTheDay(Now);
 WriteLn(DateTimeToStr(Date));
 
 Readln;
 
end.Funkcja pokaże nam ostatnią milisekundę dzisiejszego dnia.