Programowanie w języku Delphi » Dyrektywy kompilatora

$H

Składnia:{$H+} lub {$H-}
{$LONGSTRINGS ON} lub {$LONGSTRINGS OFF}
Wartość domyślna:{$H+} lub {$LONGSTRINGS ON}


Dyrektywa określa czy kompilator ma traktować typ String jako łańcuch długi ({$H+}) czy łańcuch typu ShortString. Przy wyłączonej dyrektywie długość łańcucha wynosi 255 znaków (ShortString); dyrektywy można używać w wielu miejscach w kodzie:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
  {$H-}
  myShort : String;
  {$H+}
  myLong : String;
begin
  Writeln(SizeOf(myShort)); // wyświetli 256
  Writeln(SizeOf(myLong)); // wyświetli: 4
 
  Readln;
end.


Identyczne działanie posiada dyrektywa {$LONGSTRINGS}