Data i czas » Konwersja

FileDateToDateTime

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 608 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
FileDateToDateTime
Moduł: SysUtils

function FileDateToDateTime(FileDate: Integer): TDateTime;

Dzięki funkcji FileDateToDateTime w prosty sposób możemy przekonwertować datę zapisaną w postaci 32bitowej liczby Integer na czytelny format TDateTime, co przydaje się szczególnie w wypadku wykorzystania funkcji takich jak FileAge albo FileGetDate.

Na listingu zaprezentowano prosty program. Pobiera on datę utworzenia pliku wskazanego przez użytkownika, a następnie konwertuje ją do czytelniejszej formy, aby wyświetlić ją użytkownikowi:

program Foo;
 
uses
 SysUtils, Dialogs;
 
var
 S : String;
begin
 if PromptForFileName(S) then
 begin
  ShowMessage(DateToStr(FileDateToDateTime(FileAge(S))));
 end;
end.


Zobacz też: