FileDateToDateTime

Adam Boduch
FileDateToDateTime
Moduł: SysUtils
```delphi function FileDateToDateTime(FileDate: Integer): TDateTime; ``` Dzięki funkcji `FileDateToDateTime `w prosty sposób możemy przekonwertować datę zapisaną w postaci 32bitowej liczby [[Delphi/Integer]] na czytelny format [[Delphi/TDateTime]], co przydaje się szczególnie w wypadku wykorzystania funkcji takich jak [[Delphi/FileAge]] albo [[Delphi/FileGetDate]].

Na listingu zaprezentowano prosty program. Pobiera on datę utworzenia pliku wskazanego przez użytkownika, a następnie konwertuje ją do czytelniejszej formy, aby wyświetlić ją użytkownikowi:

program Foo;

uses
  SysUtils, Dialogs;

var
  S : String;
begin
  if PromptForFileName(S) then
  begin
    ShowMessage(DateToStr(FileDateToDateTime(FileAge(S))));
  end;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy