FileDateToDateTime

Adam Boduch
FileDateToDateTime
Moduł: SysUtils
function FileDateToDateTime(FileDate: Integer): TDateTime;

Dzięki funkcji FileDateToDateTimew prosty sposób możemy przekonwertować datę zapisaną w postaci 32bitowej liczby Integer na czytelny format TDateTime, co przydaje się szczególnie w wypadku wykorzystania funkcji takich jak FileAge albo FileGetDate.

Na listingu zaprezentowano prosty program. Pobiera on datę utworzenia pliku wskazanego przez użytkownika, a następnie konwertuje ją do czytelniejszej formy, aby wyświetlić ją użytkownikowi:

program Foo;

uses
  SysUtils, Dialogs;

var
  S : String;
begin
  if PromptForFileName(S) then
  begin
    ShowMessage(DateToStr(FileDateToDateTime(FileAge(S))));
  end;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy