Programowanie w języku Delphi

AddExitProc

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 644 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
AddExitProc
Moduł: SysUtils

procedure AddExitProc(Proc: TProcedure);

Umożliwia dodanie procedur do listy, która zostanie wykonana przy zakończeniu działania aplikacji. Przykładowo:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 Windows, SysUtils;
 
procedure Foo1;
begin
 MessageBox(0, 'Kończymy działanie programu', 'Koniec!', 0);
end;
 
procedure Foo2;
begin
 MessageBox(0, 'Pa pa', ':-)', 0);
end;
 
begin
 AddExitProc(Foo1);
 AddExitProc(Foo2);
 
 Writeln('Naciśnij Enter, aby zakończyc...');
 Readln;
end.


W momencie zamykania aplikacji, procedury dodane do listy zostaną wykonane w odwrotnej kolejności. Tj. w powyższym programie najpierw zostanie wykonana procedura Foo2, a następnie Foo1.

Procedura AddExitProc została zachowana ze względów kompatybilności