Programowanie w języku C#

Zdarzenia


Do czego służą zdarzenia?


Zdarzenia służą do powiadomienia użytkownika, gdy w używanej klasie dojdzie do pewnych wydarzeń zdefiniowanych przez twórcę klasy.
Możemy dzięki temu w odpowiedni sposób reagować np. jeśli wartość zmiennej została zmieniona lub jeśli użytkownik kliknął w przycisk.

Jak stworzyć zdarzenie?


Zdarzenia tworzymy używając delegatów. Więcej informacji tutaj: Delegacje. Definicja zdarzenia wygląda tak:
public event TypDelegata NazwaZdarzenia;
 
public delegate void WartoscZmienionaEventHandler(int obecnaWartosc);
public event WartoscZmienionaEventHandler WartoscZmieniona;


Rejestrowanie własnych metod dla zdarzenia


Własne metody rejestrujemy identycznie jak w przypadku delegatów(możemy je też wyrejestrować).
var foo = new Foo();
 
foo.WartoscZmieniona += foo_WartoscZmieniona;


Możemy też zamiast metody zarejestrować po prostu delegata:
var foo = new Foo();
 
var delegat = new WartoscZmienionaEventHandler(foo_WartoscZmieniona);
 
foo.WartoscZmieniona += delegat;


Przykład


using System;
 
namespace Zdarzenia
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var test = new TestFoo();
 
      test.Testuj();
 
      Console.ReadKey();
    }
  }
 
  class TestFoo
  {
    public void Testuj()
    {
      var foo = new Foo();
 
      foo.WartoscZmieniona += foo_WartoscZmieniona;
 
      foo.Wartosc = 5;
 
      foo.Wartosc = 6;
    }
 
    private void foo_WartoscZmieniona(int obecnaWartosc)
    {
      Console.WriteLine("Nowa wartość to: {0}", obecnaWartosc);
    }
  }
 
  delegate void WartoscZmienionaEventHandler(int obecnaWartosc);
 
  class Foo
  {
    public event WartoscZmienionaEventHandler WartoscZmieniona;
 
    private int _wartosc;
    public int Wartosc
    {
      get
      {
        return _wartosc;
      }
      set
      {
        _wartosc = value;
 
        if (WartoscZmieniona != null)
        {
          WartoscZmieniona(_wartosc);
        }
      }
    }
  }
}


Delegaty vs Zdarzenia


Niektórym mogłoby się wydawać, że poza słówkiem event nie ma żadnej różnicy żadnej różnicy między delegatem, a zdarzeniem.
Jednak zdarzenia są pewnego rodzaju opakowaniem dla delegatów, tak jak właściwości dla pól. Dzięki temu zdarzenia mogą być częścią interfejsu.

Akcesory Add i Remove


Tak samo jak właściwości mają akcesory Get i Set tak samo zdarzenia mają Add i Remove. Powyższy przykład lekko zmodyfikowany:
using System;
 
namespace Zdarzenia
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var test = new TestFoo();
 
      test.Testuj();
 
      Console.ReadKey();
    }
  }
 
  class TestFoo
  {
    public void Testuj()
    {
      var foo = new Foo();
 
      foo.WartoscZmieniona += foo_WartoscZmieniona;
 
      foo.Wartosc = 5;
 
      foo.Wartosc = 6;
    }
 
    private void foo_WartoscZmieniona(int obecnaWartosc)
    {
      Console.WriteLine("Nowa wartość to: {0}", obecnaWartosc);
    }
  }
 
  delegate void WartoscZmienionaEventHandler(int obecnaWartosc);
 
  class Foo
  {
    private event WartoscZmienionaEventHandler _wartoscZmieniona;
    public event WartoscZmienionaEventHandler WartoscZmieniona
    {
      add
      {
        if (value != null)
        {
          _wartoscZmieniona += value;
        }
      }
      remove
      {
        if (value != null)
        {
          _wartoscZmieniona -= value;
        }
      }
    }
 
    private int _wartosc;
    public int Wartosc
    {
      get
      {
        return _wartosc;
      }
      set
      {
        _wartosc = value;
 
        if (_wartoscZmieniona != null)
        {
          _wartoscZmieniona(_wartosc);
        }
      }
    }
  }
}Więcej informacji o delegatach i zdarzeniach


Rozdział 6
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa645739(v=vs.71).aspx

1 komentarz

ArtystaCS_ 2015-09-09 01:12

Dla amatora przykłady ledwo czytelne... przydałyby się jakieś komentarze i łopatologia. Ale ogólnie może być