Programowanie w języku C#

Format Tekstowy

 • 2006-03-17 15:07
 • 0 komentarzy
 • 2621 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Aby obsługiwac pliki w C# należy dołączyć przestrzeń nazw System.IO.

Następnie trzeba stworzyć strumień za pomocą klasy FileStream

FileStream fsInput = new FileStream("nazwapliku", FileMode.Create);


FileMode zawiera następujące wartości:

 • Create
 • Append
 • CreateNew
 • Open
 • OpenOrCreate
 • Truncate

Przykład odczytu pliku w trybie tekstowym:

string Line;
FileStream fsInput = new FileStream("nazwapliku", FileMode.Open);
 
try
{
   StreamReader fsRead = new StreamReader(fsInput);
 
   while ((Line = fsRead.ReadLine()) != null)
   {
     System.Console.WriteLine("{0}",Line);
   }
}
finally
{
  fsInput.Close();
}


Przykład zapisu do pliku

FileStream fsOutput = new FileStream("nazwapliku", FileMode.OpenOrCreate);
 
try
{
  StreamWriter fsWrite = new StreamWriter(fsOutput);
  fsWrite.WriteLine("oko");
  fsWrite.Flush();
}
finally
{
  fsOutput.Close();
}


Alternatywny sposób zapisu, posługując się tylko jednym strumieniem

try
{
  StreamWriter fsOutput = new StreamWriter("nazwapliku");
  fsOutput.WriteLine("oko");
  fsOutput.Flush();
}
finally
{
  fsOutput.Close();
}