CSS

Visibility

  • 2007-11-09 12:25
  • 0 komentarzy
  • 2088 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
visibility - określa czy element jest widoczny. Element ukryty przy pomocy tego polecenia, nadal zajmuje miejsce na stronie (na tym polega różnica w stosunku do stylu display: none). Styl jest dziedziczony.

Możliwe wartości:
  • visible - element widoczny (wartość domyślna)
  • hidden - element nie widoczny
  • collapse - ukrywa wiersz lub komórkę tabeli; zastosowany dla pozostałych elementów działa tak jak hidden
  • inherit - przejęcie wartości rodzica
Przykład użycia:

<div style="border: 1px solid blue">
<p style="width: 100px; height: 100px; border: 1px solid red; visibility:hidden;">
Ukryty element</p>
<p style="visibility: visible;">Element widoczny</p>
</div>
Ukryty element


Element widoczny
Polecenia pokrewne


Odpowiednik html


  • brak

Wersja specyfikacji


Wsparcie przeglądarek


  • Wszystkie nowoczesne przeglądarki