Programowanie w języku C/C++

Algorytmy

  • 2006-11-15 16:31
  • 0 komentarzy
  • 1018 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Algorytm w matematyce oraz informatyce to skończony uporządkowany zupełnie zbiór jasno zdefiniowanych czynności koniecznych do wykonania pewnego zadania w skończonej liczbie kroków. Ma on przeprowadzić system z pewnego stanu początkowego do pożądanego stanu końcowego. Algorytm może zostać zaimplementowany w postaci programu komputerowego lub układu elektronicznego. Kiedy podczas tego procesu programiści popełnią błąd (ang. bug), może to doprowadzić do poważnych skutków. Dla przykładu błędy w implementacji algorytmów bezpieczeństwa mogą ułatwić włamanie do systemu komputerowego.
Źródło: Wikipedia

W języku C++, w STL-u, mamy dostępną bibliotekę Algorithm. Zawiera ona wiele funkcji z zaimplementowanymi różnymi algorytmami. Można z nich korzystać po dodaniu nagłówka:

#include <algorithm>

Przykładowo - aby po sortować tablicę, można napisać sobie samemu funkcję, albo skorzystać z gotowej: sort, dostępnej w owej bibliotece.

Zobacz też: