po przeprowadzeniu testów jednostkowych w ant zostaje uruchomione zadanie test.reports:

<target name="test.reports" depends="test" description="Generuje raporty testow jednostkowych w formacie HTML">
<junitreport todir="${reports.data.dir}">
<fileset dir="${reports.data.dir}">
<include name="TEST-*.xml"/>
</fileset>
<report format="frames" todir="${reports.html.dir}"/>
</junitreport>
</target>

problem polega na tym, że mimo iż raporty zostają utworzone to nie ma w nich informacji o przeprowadzonych testach.
po wejściu w index.html wszystkie wiersze są puste np w kolumnie Tests wyświetla się 0 zamiast 11
natomiast cała zawartość pliku TESTS-TestSuites.xml (katalog reports.data.dir) to:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<testsuites/>

ma ktoś pomysł dlaczego tak jest i czy u was też występuje ten błąd?